Prekių Grąžinimo Politika

PREKIŲ GARANTIJOS

  • Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme svetainėje.
  • Pardavėjas neatsako už tai, jeigu internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių prekių savybių dėl kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių. Taip pat pačių pakuočių išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamų svetainėje.
  • Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas kliento ar kitų asmenų, kuriems klientas pardavė prekes, veiksmų.
  • Produktai yra neskirti naudoti lauko sąlygomis.

 PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  • Klientui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  • Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, grąžinimo mokestį (35 Eur) turi mokėti klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.
  • Pardavėjas prekės iš kliento priima, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta kliento, pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje, grąžinama pilna prekės komplektacija, klientas pateikia prekės įsigijimo dokumentą.
  • Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.
  • Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis taisyklių prekių grąžinimo pirmu punktu, pirkėjas gali tai padaryti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, sąskaitos numerį ir grąžinimo priežastis.
  • Kokybiškos, gamintos pagal individualų užsakymą prėkės negrąžinamos ir nekeičiamos.