es-1536x768

E-komercijos modelių diegimas "UAB Transformuojami baldai"

UAB „Transformuojami baldai” pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,E-komercijos modelių diegimas UAB Transformuojami baldai“ veikloje Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1008.
Projekto biudžetas: 66.240,00 Eur, iš jų ES dalis: 49.680,00 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė
Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 15 d.
Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 17 d.
Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Transformuojami baldai” siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto uždavinys – Įdiegti e-komercijos modelį UAB „Transformuojami baldai”, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant, taip sudarant palankias sąlygas investicijų skatinimui, naujų klientų pritraukimui ir įmonės augimui.
UAB „Transformuojami baldai“, siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams), neužtikrintumo, bankroto, kaip tai atsitiko daliai bendrovių 2020-2021 m. per COVID-19 pandemiją, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės tiekiamų prekių perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. prekių skaitmenizavimo galimybes.
Inicijuojamo projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje, siekiant padidinti pajamų augimą.
Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti prekes elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių , užsakymų vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt. Savitarnos sistemoje bus prekiaujama pačios įmonės pagaminta produkcija.